Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 40 Next Page
Page Background

Onlineklas

Bewegen

BEWEGEN

Bewegingsonderwijs is meer dan gymmen! Met Onlineklas Bewegen brengen

we fun en beleving samen in een digitale methode voor bewegingsonderwijs.

Neem de lesstof snel mee naar de gymzaal en breng gelijk verantwoord

bewegingsonderwijs in de praktijk. Onlineklas Bewegen is er voor groep 3 t/m

8 in een doorlopende, opbouwende leerlijn. De methode bestaat uit 33 lessen

per twee leerjaren en is voorzien van duidelijke situatietekeningen voor het snel

opbouwen van een les.

In de digitale handleiding wordt volgens een vast

patroon de voorbereiding, de bedoeling en de

regels van de les uiteengezet. Zo kun je direct met

een les beginnen en de kinderen snel uitleggen

wat de bedoeling is. De heldere foto's geven

houvast bij het geven van de les en de juiste inzet

van het beschikbare materiaal.

werken aan modern basisonderwijs

18