Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 40 Next Page
Page Background

Onlineklas

Verkeer

VERKEER

Onlineklas Verkeer is een complete leermethode voor verkeersonderwijs, doorlopend van

groep 1 t/m 8. Onlineklas Verkeer is uitgebreider dan de meeste andere verkeersmethodes.

Met Onlineklas Verkeer leren kinderen op een veilige en verantwoorde manier aan het

verkeer deel te nemen. Dit gebeurt niet alleen door kennis en vaardigheden, maar ook door

de zelfredzaamheid van de kinderen in het verkeer te vergroten en aan het gedrag veel

aandacht te schenken. In de lagere groepen door spelenderwijs situaties aan bod te laten

komen, maar in de midden- en bovenbouw door steeds intensiever te oefenen op kennis.

Onlineklas Verkeer is onlangs geanalyseerd door kennisplatform CROW en daarbij zeer

positief beoordeeld.

werken aan modern basisonderwijs

16