Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 40 Next Page
Page Background

HANDIGE SITUATIEBUILDER

Met de 'Situatiebuilder' kun je als leerkracht zelf

allerlei verkeerssituaties maken. Dit kan ook op

een tablet. De realistische voertuigen, personen

en wegen zorgen voor een goede herkenning in de

praktijk. Alle mogelijke verkeerssituaties kunnen

zo onder de aandacht worden gebracht om het

effect van de verkeerslessen op de veiligheid te

versterken. Hiermee neemt de effectiviteit van de

verkeerseducatie zienderogen toe.

KLASSIKAAL,

MAAR OOK ZELFSTANDIG

Met het digibord komen vele

verkeerssituaties door de leerjaren

heen aan bod. Alle aangeboden lesstof

wordt op zeer interactieve wijze

ondersteund met filmpjes, animaties,

foto's en een duidelijke toelichting.

De lessen en toetsvragen kunnen ook

individueel via tablet of PC worden

aangeboden, waardoor de leerling ook

zelfstandig met Onlineklas Verkeer

aan de slag kan. Als leerkracht is

voorbereiding op de lessen minimaal.

VOLLEDIG DIGITAAL

Omdat de methode Onlineklas Verkeer volledig

digitaal is, is deze makkelijk te updaten. Mochten er

regels wijzigen, dan is de methode snel aangepast.

Maar het gegeven dat de methode digitaal is

betekent ook dat er snel een koppeling met

Google Streetview is gemaakt waardoor zelfs de

verkeerssituatie rond de eigen school onderwerp

kan worden van de verkeersles. De oefeningen

zijn gevarieerd en opgebouwd uit zoekplaten,

vragen, interactieve animaties en filmpjes en via het

leerlingvolgsysteem worden de resultaten van de

aangeboden lesstof snel inzichtelijk.

werken aan modern basisonderwijs

17